W styczniu b.r. ukazała się publikacja “Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności”. Jest to bezpłatny zbiór porad dla osób i instytucji z sektora kultury, które chcą wdrażać dostępność w sposób rzetelny, rozsądny i zgodny z obowiązującym prawem. Dzięki poradnikowi łatwiej będzie przygotować wystawę, koncert czy warsztaty, tak by były dostępne dla wszystkich.

Poradnik jest dostępny do nieodpłatnego pobrania na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowanie jest elementem programu Dostępność Plus i zostało przygotowane przez Fundację Kultury bez Barier we współpracy z Fundacją Katarynka, Fundacją Integracja, Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, projektem Małopolska Kultura Wrażliwa oraz Jackiem Zadrożnym na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Autorzy poradnika pracują w sektorze kultury lub współpracują z sektorem od wielu lat

Znają potrzeby i wyzwania, z którymi mierzy się kultura, ze zrozumieniem i wrażliwością podchodzą do działań instytucji, a jednocześnie chcą, żeby sektor kultury odwzajemnił się tym samym – by ze zrozumieniem i wrażliwością podchodził do osób ze szczególnymi potrzebami.

“Stworzyliśmy poradnik w taki sposób, aby można było go czytać jako całość, lub sięgać do poszczególnych rozdziałów w razie potrzeby. Na początku publikacji zwracamy uwagę na przepisy prawne wprowadzające obowiązek zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W publikacji piszemy też o roli wrażliwości i otwartości na różnorodność, jako czynniki sukcesu” – mówi Anna Żórawska, prezeska Fundacji Kultury bez Barier

“Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności” zawiera informacje na temat szczególnych potrzeb odbiorców kultury, a także słownik pojęć takich jak audiodeskrypcja, czytnik ekranu, pętla indukcyjna czy tekst alternatywny. W poradniku znajdują się rozdziały o zarządzaniu dostępnością oraz o dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej. Znajdziemy tu także rozdział o zarządzaniu dostępnością. Nie zabrakło też informacji o wyzwaniach i zaleceniach w kwestii dostępności w sytuacji pandemicznej.