Sprawy rozwodowe są bardzo skomplikowane i mogą trwać latami. W toku postępowania sąd musi rozstrzygnąć, czy rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały i zupełny. Szczególnie trudnym przypadkiem jest rozwód z orzeczeniem o winie, ponieważ osoba, która zostanie uznana za winną rozpadu małżeństwa, może zostać zobowiązana do płacenia alimentów niewinnemu małżonkowi. Sprawdź, jak uzyskać taki rozwód i kiedy warto się o niego starać.

Kto może otrzymać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie może otrzymać każda osoba, która poprawnie złoży pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, a następnie w sądzie udowodni, że współmałżonek przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Taki pozew musi być bardzo precyzyjny i najlepiej, aby przygotował go doświadczony adwokat. Do dokumentu warto też dołączyć zgromadzone dowody, jednak to ważne, aby zostały one pozyskane zgodnie z prawem. Podczas rozprawy sąd dokona oceny dowodów, a pozwany będzie mógł złożyć wyjaśnienia i przedstawić swoją wersję wydarzeń. W tego typu procesach często biorą udział świadkowie, a sama procedura zwykle trwa minimum 1,5 roku. Wyjątkowo trudne sprawy mogą się ciągnąć przez wiele lat, co niekorzystnie wpływa na relacje między małżonkami i prowadzi do poważnych konfliktów rodzinnych.

Kiedy warto się starać o rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie może przynieść wymierne korzyści finansowe niewinnemu małżonkowi. O taki rozwód najczęściej starają się osoby, które czują się pokrzywdzone przez współmałżonka oraz takie, które wiedzą, że ich sytuacja materialna po rozwodzie znacząco się pogorszy. Główne przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie to:

 • zdrada
 • alkoholizm lub inny nałóg
 • przemoc domowa
 • oziębłość emocjonalna
 • zaniedbywanie rodziny
 • odmowa współżycia

Jednak powodów może być znacznie więcej i każdorazowo powinny być one rozpatrywane indywidualnie. Sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności. W trakcie procesu niezbędna może się okazać również opinia biegłego psychologa, lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

Jak się przygotować do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie nie musi być trudne, jeśli strona pozywająca dysponuje twardymi dowodami. Podstawą będzie dobre przygotowanie, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata. Taka osoba sprawnie przeprowadzi małżonka przez wszystkie procedury i poinstruuje, jak należy się zachowywać w sądzie. Co może być dowodem w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie? Małżonkowie najczęściej powołują się na:

 • zeznania świadków
 • informacje zebrane podczas przesłuchania stron
 • obdukcję lekarską
 • wiadomości SMS, maile, rozmowy za pośrednictwem komunikatorów internetowych
 • zdjęcia, nagrania

Małżonkowie czasem decydują się na wynajęcie firmy detektywistycznej, aby udowodnić zdradę, przemoc fizyczną lub psychiczną. Detektywi również mogą zeznawać w sądzie jako świadkowie, a zgromadzone przez nich dowody nierzadko odgrywają kluczową rolę w procesie. Dowody można też zgromadzić na własną rękę. W niektórych przypadkach same zeznania świadków będą wystarczające, aby obciążyć współmałżonka winą.

Rozwody z orzekaniem o winie są bardzo trudne i wyczerpujące emocjonalnie. Konflikt między małżonkami często prowadzi do sytuacji, w której sąd ma trudność, aby rozstrzygnąć, po czyjej stronie leży wina za rozpad małżeństwa. W szczególnych przypadkach sąd może orzec, że małżonkowie są w takim samym stopniu winni rozkładu pożycia małżeńskiego, a wówczas obie strony będą miały prawo wnioskować o alimenty, gdy znajdą się w niedostatku.