PIMS-TS (wieloukładowy zespół zapalny związany z COVID-19 u dzieci) to nowa jednostka chorobowa, która wciąż jest badana. Na chwilę obecną można powiedzieć, iż jest on powikłaniem przebytego ok. 2-4 tyg. wcześniej bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2 lub skąpoobjawowego COVID-19. Obecnie w Europie ryzyko PIMS-TS jest uznawane za bardzo niskie, niemniej zdarzają się przypadki, również w Polsce, hospitalizacji młodych pacjentów, będące wynikiem tych powikłań. Najczęściej chorują dzieci w wieku ok. 9-10 lat.

W typowym przebiegu PIMS-TS występuje gorączka, której może towarzyszyć wysypka (różowe plamy w kształcie pierścieni na ciele), zapalenie spojówek i zmiany na śluzówkach jamy ustnej, „spierzchnięte” usta oraz tzw. truskawkowy język. Znamienne są także symptomy ze strony przewodu pokarmowego (tj. ból brzucha, wymioty, biegunka), nerwowego (osłabienie, apatia), oddechowego (kaszel, duszność). Po kilku dniach gorączki następuje istotne pogorszenie stanu pacjenta. Bardzo ważne jest szybkie i właściwe zdiagnozowanie dziecka oraz włączenie leczenia zmiejszającego ryzyko ciężkiego przebiegu PIMS-TS, a nawet śmierci.

– U najmłodszych pacjentów, którzy chorowali na COVID-19, może dojść do poważnych zaburzeń układu odpornościowego prowadzących do niewydolności wielu narządów – serca, nerek, wątroby, czy narządu ruchu. PIMS-TS daje objawy podobne do choroby Kawasakiego, zapalenia wyrostka robaczkowego, czy wstrząsu septycznego, stąd ważne jest właściwe i jak najszybsze postawienie diagnozy oraz niezwłoczne rozpoczęcie odpowiedniego leczenia w warunkach szpitalnych

– informuje dr n.  med. Marta Sobczyńska, pediatra, Kierownik Działu Szpitalnych Standardów Medycznych w Szpitalu Medicover.

Jak zatem poznać, że to PIMS-TS?

– O PIMS-TS możemy mówić, gdy zaobserwowane objawy mają związek z przebytym COVID-19, co potwierdza dodatni wynik testu RT-PCR lub szybkiego testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego podczas infekcji (choć ujemny wynik nie wyklucza PIMS-TS!), badanie serologiczne na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 oraz istotną i udokumentowaną ekspozycję na COVID-19 w okresie ostatnich 4-8 tygodni – tłumaczy ekspertka Medicover.

Dotychczas w Polsce zdiagnozowano PIMS-TS u blisko 500 dzieci. 63% stanowili chłopcy.Wszystkie dzieci gorączkowały, 81% miało wysypkę, 76% – zapalenie spojówek, 82% – ból brzucha, 61% – nudności lub wymioty, 60% – biegunkę[1]. Im większa jest zapadalność na COVID-19 w społeczeństwie, tym więcej jest zachorowań na PIMS wśród dzieci.