Nie bez powodu psychologowie twierdzą, że rozwód jest drugim najbardziej traumatycznym przeżyciem, jakie może nas spotkać. Pierwszym jest śmierć bliskiej osoby… I nie ma co się dziwić. Rozpad związku, który w założeniu miał być na zawsze to wyjątkowo stresująca sytuacja. Dlatego, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki warto szczerze porozmawiać ze współmałżonkiem. Upewnić się czy obie strony są pewne podjętej decyzji. Rozwód niesie za sobą konsekwencje, także prawne. Nie da się też odwrócić skutków rozwodu. Oczywiście możemy wziąć ponownie ślub, nawet z tą samą osobą, ale to już zupełnie inna historia.

Rozwód — od czego zacząć?

Na początek chociaż jedno z małżonków musi wyrazić chęć rozwiązania małżeństwa. Kolejny krok to złożenie pozwu  odpowiednim Sądzie Okręgowym. Osoba wnosząca o rozwód, to powód bądź powódka. Drugiego małżonka nazwiemy pozwanym bądź pozwaną. Stworzenie pozwu rozwodowego jest prostsze niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Możemy to zrobić samodzielnie bądź skorzystać z pomocy pełnomocnika. Pozew o rozwód musi zawierać wszystkie warunki pisma procesowego zawarte w art. 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

– oznaczenie sądu, którym ma odbyć się proces rozwodowy,

– dane osobowe obu stron, zarówno pozwanego jak i powoda,

– rodzaj pisma procesowego,

– ewentualne dowody, jest to szczególnie ważne jeśli w grę wchodzi rozwód z orzeczeniem o winie,

– czytelny podpis powoda bądź jej pełnomocnika.

Ważne, żeby w pozwie dokładnie opisać żądania powódki/powoda, opisać wszelkie okoliczności, które je uzasadniają. Kolejną istotną informacją, która powinna być zawarta  pozie rozwodowym jest porozumienie pozasądowe. Mowa tu między innymi o mediacji. Jeżeli małżonkowie nie podjęli żadnych prób ratowania swojego związku, to muszą wyjaśnić, dlaczego do tego doszło. Po złożeniu pozwu obie strony muszą uzbroić się w cierpliwość.

Jeżeli pozew rozwodowy nie ma żadnych wad, to kolejnym krokiem będzie wniesienie opłaty sądowej. Natomiast jeśli ww dokumencie będą jakieś błędy, to konieczne będzie skorygowanie dokumentacji.

Ile czeka się na rozprawę rozwodową?

Teraz małżonkom pozostaje czekanie na pierwszą rozprawę rozwodową. Ile to trwa? Nie da się tego dokładnie określić, zdarza się, że trwa to nawet kilka miesięcy. Najszybciej sprawa rozwodowa może odbyć się czternaście dni po otrzymaniu odpisu pozwu rozwodowego przez stronę pozwaną. Przed wyznaczeniem daty pierwszej sprawy rozwodowej Sąd Okręgowy wysyła pozwanej stronie odpis pozwu rozwodowego. Dopiero potem wyznacza się konkretną datę i godzinę sprawy rozwodowej.

Bardzo często zdarza się, że ta pierwsza rozprawa rozwodowa jest jednocześnie ostatnią. Zwłaszcza jeśli małżonkowie wcześniej  dokonali pewnych ustaleń i decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Nieco bardziej sprawa komplikuje się  sytuacji, gdy małżonkowie mają niepełnoletnie dzieci.

Należy też podkreślić, że strona pozwana ma prawo odpowiedzieć na pozew rozwodowy. Ma na to 14 dni do momentu dostarczenia odpisu pozwu rozwodowego. Może między innymi oświadczyć, że nie jest zainteresowana rozwodem…

Jak ułatwić sobie rozwód?

Po pierwsze warto zaangażować w całą sprawę profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat pomoże rozwiać nasze wątpliwości. Uwiadomi nas, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Pełnomocnik pomoże też przygotować wszystkie  niezbędne dokumenty, a to znacznie przyspiesza postępowanie przed sądem. Jak wspominano na samym początku rozwód wiąże się też z ogromnym stresem. Dlatego być może byli małżonkowie będą potrzebowali pomocy psychologa, żeby na nowo zbudować swoje życie.