Mawia się, że w wielu konfliktach wina leży po obu stronach. Zdarza się jednak, że małżeństwa rozpadają się na skutek winy jednej ze stron. Powodem może być niewierność emocjonalna, cudzołóstwo, przemoc czy zaniechanie łożenia na rodzinę. Pary małżeńskie rozpadają się z różnych przyczyn, ale w postępowaniu sądowym istotne są twarde dowody niewierności. Ich zdobycie może przesądzić o orzeczeniu o winie za rozpad pożycia małżeńskiego. Jak je zdobyć?

Legalne zdobycie dowodów na niewierność małżeńską

Strona niewinna w procesie rozwodowym może przedstawić sądowi różne dowody. Oczywiście sytuacją idealną jest przyznanie się do winy przez drugą stronę i wzięcie na siebie odpowiedzialności za rozpad związku. Co wtedy, gdy małżonek się do tego nie przyznaje? Jak wskazuje Biuro Ochrony Gabor z Gdańska, jest kilka sposobów na udowodnienie niewierności. Pierwszy z nich to udokumentowanie zdrady przez bilingi, sms-y, nagrania rozmów telefonicznych, czy zdjęcia. W postępowaniu sądowym materiały takie nie są uznawane za nielegalne, więc można je przedłożyć Sądowi. Jest tak nawet w przypadku ich wykonania bez wiedzy osoby nagrywanej czy fotografowanej. Oczywiście w dzisiejszych czasach łatwo jest spreparować cyfrowe materiały dowodowe. Dlatego Sąd w pewnych okolicznościach może uznać takie dowody za spreparowane i pozbawione wiarygodności. Jest na to jednak pewien sposób.

Dowody niewierności uznawane przez sąd w postępowaniu rozwodowym

Jednym ze sposobów na przedstawienie sądowi legalnych i bardzo mocnych dowodów jest posłużenie się wsparciem osób trzecich. Może to być świadek zdarzenia lub kilka osób znających obciążające stronę fakty. Pomocny jest też prywatny detektyw, mający uprawnienia do zdobywania materiałów, które mogą jednoznacznie obciążyć winną stronę. Co więcej, na podstawie uzyskanej koncesji może bez obaw fotografować czy sporządzać nagrania bez wiedzy danej osoby. Tak przygotowane materiały zwykle całkowicie przechylają szalę odpowiedzialności na stronę winną.

Sąd oczywiście zawsze dokonuje przesłuchania obu stron, ponieważ nie może wydać orzeczenia bez uzyskania jednoznacznych zeznań wszystkich zaangażowanych w sprawę osób. Oprócz zeznań dowody pomogą Sądowi rozstrzygnąć spór zgodnie ze sprawiedliwością.