Dzień Nauki Cyfrowej (#DLDay) został ustanowiony już 10 lat temu, co roku obchodzony jest 22 lutego przez szkoły i nauczycieli, zwłaszcza tych pracujących na platformach e-learningowych. W tym czasie wiele się zmieniło, nie ma wątpliwości, że z powodu pandemii rynek edukacji online przeżywa rozkwit na skalę światową. Pomimo postępu technologicznego e-learningu, jedno pozostaje niezmienne: nauczyciel ma kluczowy wpływ na proces uczenia się. Platforma Novakid przeprowadziła ankietę wśród swoich lektorów z 49 krajów, chcąc podkreślić znaczenie ich indywidualnego podejścia do nauczania.

Kim są nauczyciele poznani online?

Dla połowy wszystkich nauczycieli, którzy wzięli udział w ankiecie, nauczanie online jest jedynym zawodem, jaki wykonują, podczas gdy druga połowa łączy swoją karierę edukacyjną  z innymi stanowiskami: 38% wykonuje inne zawody niezwiązane z nauczaniem, 62% uczy innych przedmiotów online lub w tradycyjnych salach lekcyjnych. Wśród osób, które łączą nauczanie z innymi zawodami, 60% wykonuje inną pracę online, a 40% pracuje w biurach czy prowadzi własną działalność gospodarczą. Profesje nauczycieli Novakid są bardzo zróżnicowane, znajdziemy wśród nich fotografów, doradców finansowych, psychologów, kucharzy czy projektantów stron internetowych.

Jednak dla 66% to nauczanie języków online stanowi główne źródło dochodów. Również ten sam odsetek twierdzi, że udało im się co najmniej podwoić swoje dochody po rozpoczęciu pracy w zakresie e-nauczania.
28% nauczycieli to tak zwani „cyfrowi od zawsze”, ponieważ nigdy wcześniej nie prowadzili żadnych lekcji offline, podczas gdy zdecydowana większość, 72%, zmieniła tradycyjne sale lekcyjne na wirtualne.

Elastyczność platform e-learningowych to główna zaleta w porównaniu z edukacją offline

Prawie 50% respondentów uważa, że stała ​​dostępność nauczycieli jest główną zaletą cyfrowego uczenia się i nauczania – możliwość nauki z dowolnego miejsca na świecie przynosi korzyści zarówno uczniom, jak i lektorom. Około 44% nauczycieli uważa naukę online za wygodne rozwiązanie we współczesnym świecie.

Jednak w wielu krajach nadal problemem jest dostępność Internetu: ponad jedna trzecia światowej populacji nigdy nie korzystała z zasobów sieci. – Mieszkam w kraju, w którym dzieci pełne entuzjazmu i ciekawości zatrzymały się w procesie nauki z powodu braku dostępu do źródeł online. Novakid zapewnia wysokiej jakości lekcje angielskiego online dla dzieci z całego świata. Gdyby internet był bardziej dostępny, wierzę, że korzyści z nauki online mogłoby odczuć zdecydowanie więcej najmłodszych uczniów – powiedział Darth Dabon, nauczyciel języka angielskiego w Novakid

Ponad 34% nauczycieli uważa, że nauka słówek online jest skutecznym sposobem przyswajania języków obcych, zwłaszcza angielskiego. Istotną zaletą nauczania online jest fakt, że lekcje prowadzone są w formie spersonalizowanych, indywidualnych lekcji. – Dużą różnicą między edukowaniem online a offline jest efektywność lekcji. Lekcje online są bardziej skoncentrowane na konkretnych celach językowych i potrzebach ucznia, odbywają się w formule jeden na jeden, podczas gdy w trybie offline nauczyciele muszą skupić się na wszystkich uczniach w klasie i ich konkretnych celach i potrzebach językowych, więc czas, jaki mają na naukę angielskiego, jest ograniczony i dzielony z innymi uczniami – skomentowała Ane Green, nauczycielka języka angielskiego w Novakid.

17% nauczycieli uważa, że ​​głównym atutem nauczania online jest możliwość ustalenia własnego harmonogramu. – Przede wszystkim zaletą jest możliwość dokonywania wyboru podczas pracy. To bardzo wygodne. Dostajesz się do pracy, ale nadal spędzasz więcej czasu z rodziną – skomentował jeden z respondentów.

Problemy techniczne i utrzymanie koncentracji ucznia to główne wyzwania

38% respondentów stwierdziło, że problemy techniczne oraz potencjalne przerwy w dostawie prądu mają negatywny wpływ na cyfrowe nauczanie.
Ponad 35% nauczycieli uważa, że zarządzanie młodymi uczniami w wirtualnej klasie jest dość trudne. Fakt, że nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu co dziecko oznacza, że stały kontakt między uczniem, a lektorem jest trudny do utrzymania. Dzieci łatwo rozpraszają się w środowisku domowym, więc zapewnienie im koncentracji podczas lekcji jest wyzwaniem.
Wśród nauczycieli Novakid słychać następujące opinie: “Próba zaangażowania ucznia na bardziej osobistym poziomie, utrzymywanie jego uwagi i motywowanie go bywa niełatwym zadaniem”; „Najtrudniejszą rzeczą jest wymykanie się ucznia spod kontroli, gdy znika z zasięgu kamery”; „To trudne, gdy uczeń nie skupia się na lekcji i czymś się rozprasza, zwłaszcza w przypadku tych dzieci, które mają niewielki zakres zainteresowań”.

Novakid to internetowa szkoła języka angielskiego dla dzieci założona w 2017 roku w Dolinie Krzemowej (USA). Obecnie ponad 3000 doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli prowadzi lekcje języka angielskiego dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat za pośrednictwem interaktywnej platformy internetowej, zaprojektowanej przez Novakid. W 2021 r. szkoła przeprowadziła ponad 2,6 mln zajęć dla około 200 000 uczniów.
Program edukacyjny Novakid English as a Second Language (ESL) – angielski jako drugi język – jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i został opracowany z myślą o indywidualnych zainteresowaniach i wieku dzieci. Novakid wykorzystuje grywalizację i technologie VR w celu stworzenia anglojęzycznego środowiska i pomaga dzieciom na całym świecie uczyć się angielskiego w zabawny i interesujący sposób.
Unikalna metoda oceny postępów Novakid (ponad 1500 parametrów, testy A/B i inne elementy podejścia opartego na danych) zapewnia doskonałe wyniki i pozwala nauczycielom dostosować program do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego dziecka.