Odziedziczając spadek możemy podjąć kilka decyzji. Jeżeli nie chcemy go przyjąć, istnieje możliwość jego odrzucenia. Kwestia jest uregulowana prawnie i wymaga znajomości procedur. Co należy zrobić, by odrzucić spadek?

Kiedy można odrzucić spadek?

Zdarza się, że odziedziczony spadek nie jest korzystny lub z innych powodów chcemy się go zrzec. Istnieje taka możliwość, jednak aby to zrobić, należy pamiętać o kilku kwestiach. Decyzję o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu możemy podjąć do 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o tytule do jego powołania. Często pokrywa się to z datą śmierci spadkodawcy – jednakże zależy od okoliczności danego przypadku. Po tym okresie, odrzucenie spadku nie będzie możliwe. Warto pamiętać, że niezłożenie żadnego oświadczenia oznacza automatyczne przyjęcie spadku. Istnieje też możliwość złożenia wniosku o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku z wnioskiem o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku – pod pewnymi warunkami i z odpowiednim uzasadnieniem.

Jeśli przyjęliśmy nieświadomie spadek, który objęty jest obciążeniem lub nie znaliśmy faktycznej wartości majątku, możemy odrzucić spadek po upływie 6 miesięcy. Będziemy musieli uzasadnić błąd przed odpowiednim sądem. Tylko wskutek złożenia wniosku oraz przeprowadzenia rozprawy, będziemy w stanie zrzec się takowego spadku. Jeżeli spadkobiercy nie byli świadomi otrzymania majątku, również mogą wnioskować o jego odrzucenie po upływie 6 miesięcy. W celu uzyskania pewności, co do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, warto skorzystać z pomocy. Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha J. Chmuraka oferuje usługi z zakresu prawa spadkowego. Prawnicy zadbają o kwestie formalne i zagwarantują indywidualne podejście.

Jak odrzucić spadek?

Jeżeli zdecydujemy się na odrzucenie spadku, powinniśmy złożyć wniosek do sądu lub udać się do notariusza. Zgodność z prawem i kierowanie się obowiązującymi przepisami jest kluczowe, aby proces odrzucenia można było uznać za prawomocny. W odpowiednim terminie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Warto tu skorzystać również z pomocy prawnika. Oświadczenie należy złożyć samodzielnie, chyba że osoba nie ma pełnej zdolności prawnej, wtedy dokument składa w jej imieniu przedstawiciel ustawowy.