Emerytura to coś, co dla wielu młodych osób jest czymś zupełnie odległym. Tymczasem czas bardzo szybko płynie i może się okazać, że kwota, jaka będzie nam przysługiwać na emeryturę, będzie zbyt mała. Dlatego właśnie teraz warto o tym pomyśleć i zrobić coś, by zwiększyć te sumy. Dobrym pomysłem może być prywatna emerytura, czyli zadbanie o dodatkowe środki finansowe, z których w przyszłości będziemy mogli skorzystać.

Prywatna emerytura – kiedy warto o niej pomyśleć?

Prywatna emerytura to środki finansowe na jesień życia zapewnione z innego źródła niż ZUS. Jak wspomnieliśmy, wysokości emerytur wypłacanych przez ZUS nie są wysokie, a dla niektórych wręcz za niskie, by przeżyć. Wybiegając na przód myślą, możemy zdecydować, że będziemy oszczędzać na przyszłą emeryturę korzystając z jednego z dwóch przygotowanych na ten cel rachunków – IKE lub IKZE. Co oznacza każdy z tych skrótów?

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne może założyć każdy powyżej 16. roku życia. Na tego typu rachunek możemy wpłacać środki, uwzględniając maksymalny limit wpłat. Wynosi on 3-krotność przeciętnego miesięcznego zarobku prognozowanego przez ZUS na koniec roku. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rośnie też wspomniany limit. Posiadając IKE, możemy nie tylko odkładać pieniądze z myślą o przyszłości, ale także nimi obracać, zakładając lokatę bankową, kupować akcje i obligacje czy odkładać pieniądze na rachunku oszczędnościowym.

prywatna emerytura

źródło: https://www.pexels.com

Poza tym prywatna emerytura z IKE podlega prawu dziedziczenia. Oznacza to, że możemy wskazać osobę, która odziedziczy zgromadzone tam środki w razie naszej śmierci. Nie ma więc obawy, że gromadzone przez lata pieniądze bezpowrotnie przepadną.

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE to fundusz inwestycyjny, który również możemy założyć już po ukończeniu 16 lat, niemniej pod wieloma względami różni się od IKE. Podstawowa różnica to limit wpłat – w wypadku IKZE wynosi tylko 120% prognozowanego wynagrodzenia w danym roku w gospodarce. Niemniej jednak prywatna emerytura uskładana w ramach IKZE jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak wygląda to w praktyce? Jeżeli w danym roku wpłacimy na IKZE 1.000 złotych, w kolejnym roku zmniejszy się o tę kwotę nasz dochód wykazany w rocznym zeznaniu PIT. Dzięki temu maleje także podatek do zapłacenia o jakieś 180 złotych (w zależności od dochodów i wybranej formy opodatkowania).

prywatna emerytura

źródło: https://www.pexels.com

Zarówno IKE, jak i IKZE mają swoje zalety i wady. Warto dobrze przeanalizować te możliwości i wybrać korzystniejszą dla siebie. Dzięki temu mamy szansę na godziwą emeryturę i zabezpieczenie swoich bliskich na przyszłość.